1. <strong id="v1r1l"></strong>
  2. <optgroup id="v1r1l"><i id="v1r1l"></i></optgroup>

   大圖 列表 默認 價格
   • 菊粉    
   • Inulin
   • CAS號:9005-80-5MDL號:MFCD00131407分子式:(C6H10O5)6分子量:522.45
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01269864
   • 89197D
   • Adamas
   • 5g
   • 97%+
   • RG
   • 176.00
   • 167.20
   •  下單立減26.40
   • 現貨
   • 購買
   • 01123379
   • 89197C
   • Adamas
   • 25g
   • 97%+
   • RG
   • 806.00
   • 765.70
   •  下單立減120.90
   • 現貨
   • 購買
   • 果膠    
   • Pectin From Citrus
   • CAS號:9000-69-5MDL號:MFCD00081838分子式:分子量:
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01213923
   • TCI#P0024-25G
   • TCI
   • 25G
   • min. 58.0 %(Galactronic Acid)
   • RG
   • 145.00
   • 133.40
   •  下單立減17.40
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01213924
   • TCI#P0024-500G
   • TCI
   • 500G
   • min. 58.0 %(Galactronic Acid)
   • RG
   • 860.00
   • 791.20
   •  下單立減103.20
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 藻酸    
   • Alginic Acid
   • CAS號:9005-32-7MDL號:MFCD00081309分子式:(C6H8O6)n分子量:
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01199088
   • TCI#A0733-25G
   • TCI
   • 25G
   • RG
   • 260.00
   • 239.20
   •  下單立減31.20
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01199089
   • TCI#A0733-500G
   • TCI
   • 500G
   • RG
   • 990.00
   • 910.80
   •  下單立減118.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 苯偶酰    
   • Benzil
   • CAS號:134-81-6MDL號:MFCD00003080分子式:C14H10O2分子量:210.23
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01019289
   • 21357A
   • Adamas
   • 100g
   • 99%+
   • RG
   • 60.00
   • 57.00
   •  下單立減9.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01019290
   • 21357B
   • Adamas
   • 500g
   • 99%+
   • RG
   • 165.00
   • 156.75
   •  下單立減24.75
   • 現貨
   • 購買
   • 01200797
   • TCI#B0050-25G
   • TCI
   • 25G
   • 99.0%(GC)
   • RG
   • 140.00
   • 128.80
   •  下單立減16.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01200798
   • TCI#B0050-500G
   • TCI
   • 500G
   • 99.0%(GC)
   • RG
   • 415.00
   • 381.80
   •  下單立減49.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 吩噻嗪    
   • Phenothiazine
   • CAS號:92-84-2MDL號:MFCD00005015分子式:C12H9NS分子量:199.27
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01125162
   • 90403B
   • Adamas
   • 100g
   • 99%+
   • RG
   • 50.00
   • 47.50
   •  下單立減7.50
   • 現貨
   • 購買
   • 01487736
   • 90403D
   • Adamas
   • 500g
   • 99%+
   • RG
   • 155.00
   • 147.25
   •  下單立減23.25
   • 現貨
   • 購買
   • 01125163
   • 90403C
   • Adamas
   • 250g
   • 99%+
   • RG
   • 100.00
   • 95.00
   •  下單立減15.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01125161
   • 90403A
   • Adamas
   • 25g
   • 99%+
   • RG
   • 35.00
   • 33.25
   •  下單立減5.25
   • 現貨
   • 購買
   • 對苯醌    
   • p-Benzoquinone
   • CAS號:106-51-4MDL號:MFCD00001591分子式:C6H4O2分子量:108.09
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01005334
   • 12960B
   • Adamas
   • 100g
   • 99%
   • RG
   • 80.00
   • 76.00
   •  下單立減12.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01005333
   • 12960A
   • Adamas
   • 25g
   • 99%
   • RG
   • 50.00
   • 47.50
   •  下單立減7.50
   • 現貨
   • 購買
   • 01486534
   • 12960D
   • Adamas
   • 500g
   • 99%
   • RG
   • 270.00
   • 256.50
   •  下單立減40.50
   • 現貨
   • 購買
   • 01201806
   • TCI#B0887-25G
   • TCI
   • 25G
   • 97.0%(T)
   • RG
   • 130.00
   • 119.60
   •  下單立減15.60
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01201807
   • TCI#B0887-500G
   • TCI
   • 500G
   • 97.0%(T)
   • RG
   • 770.00
   • 708.40
   •  下單立減92.40
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 苯乙酮    
   • Acetophenone
   • CAS號:98-86-2MDL號:MFCD00008724分子式:C8H8O分子量:120.15
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01128338
   • 92261B
   • Adamas
   • 500ml
   • 99%+
   • RG
   • 80.00
   • 76.00
   •  下單立減12.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01198217
   • TCI#A0061-25G
   • TCI
   • 25G
   • 98.5%(GC)
   • RG
   • 81.00
   • 74.52
   •  下單立減9.72
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 殼聚糖    
   • Chitosan
   • CAS號:9012-76-4MDL號:MFCD00161512分子式:C6H11NO4X2分子量:
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01204554
   • TCI#C0831-500G
   • TCI
   • 500G
   • 200-600mPa·s, 0.5% in 0.5% Acetic Acid at 20°C
   • RG
   • 1500.00
   • 1380.00
   •  下單立減180.00
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01398840
   • TCI#C0831-100G
   • TCI
   • 100G
   • 200-600mPa·s, 0.5% in 0.5% Acetic Acid at 20°C
   • RG
   • 625.00
   • 575.00
   •  下單立減75.00
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01398842
   • TCI#C2395-100G
   • TCI
   • 100G
   • 75.0 to 85.0 %(calcd.on dried substance)(Deacetylation value)
   • 680.00
   • 625.60
   •  下單立減81.60
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01398843
   • TCI#C2395-25G
   • TCI
   • 25G
   • 75.0 to 85.0 %(calcd.on dried substance)(Deacetylation value)
   • 315.00
   • 289.80
   •  下單立減37.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01398844
   • TCI#C2396-100G
   • TCI
   • 100G
   • max 80.0 %(calcd.on dried substance)(Deacetylation value)
   • 795.00
   • 731.40
   •  下單立減95.40
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01398845
   • TCI#C2396-25G
   • TCI
   • 25G
   • max 80.0 %(calcd.on dried substance)(Deacetylation value)
   • 315.00
   • 289.80
   •  下單立減37.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01398841
   • TCI#C2395-500G
   • TCI
   • 500G
   • 75.0 to 85.0 %(calcd.on dried substance)(Deacetylation value)
   • 1640.00
   • 1508.80
   •  下單立減196.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01204553
   • TCI#C0831-25G
   • TCI
   • 25G
   • 200-600mPa·s, 0.5% in 0.5% Acetic Acid at 20°C
   • RG
   • 290.00
   • 266.80
   •  下單立減34.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 角叉膠    
   • lambda -Carrageenan, degraded
   • CAS號:9064-57-7MDL號:分子式:分子量:
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01398898
   • TCI#C2871-1G
   • TCI
   • 1G
   • Low-viscosity
   • 490.00
   • 450.80
   •  下單立減58.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 黃原膠    
   • Xanthan Gum
   • CAS號:11138-66-2MDL號:MFCD00131256分子式:分子量:
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01382082
   • TCI#X0048-100G
   • TCI
   • 100G
   • 780.00
   • 717.60
   •  下單立減93.60
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01382083
   • TCI#X0048-25G
   • TCI
   • 25G
   • 405.00
   • 372.60
   •  下單立減48.60
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01382084
   • TCI#X0048-500G
   • TCI
   • 500G
   • 1930.00
   • 1775.60
   •  下單立減231.60
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 甲殼素    
   • Chitin
   • CAS號:1398-61-4MDL號:MFCD00466914分子式:(C8H13NO5)n分子量:
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01203463
   • TCI#C0072-25G
   • TCI
   • 25G
   • 6.5 to 7.2 %(Total Nitrogen)(calcd.on dried substance)
   • RG
   • 140.00
   • 128.80
   •  下單立減16.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01203462
   • TCI#C0072-250G
   • TCI
   • 250G
   • 6.5 to 7.2 %(Total Nitrogen)(calcd.on dried substance)
   • RG
   • 465.00
   • 427.80
   •  下單立減55.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 硝苯地平    
   • Nifedipine
   • CAS號:21829-25-4MDL號:MFCD00057326分子式:C17H18N2O6分子量:346.33
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01044730
   • 37717C
   • Adamas
   • 100g
   • 98%+
   • RG
   • 199.00
   • 189.05
   •  下單立減29.85
   • 7-10個工作日
   • 購買
   • 01044728
   • 37717A
   • Adamas
   • 5g
   • 98%+
   • RG
   • 50.00
   • 47.50
   •  下單立減7.50
   • 現貨
   • 購買
   • 01044729
   • 37717B
   • Adamas
   • 25g
   • 98%+
   • RG
   • 75.00
   • 71.25
   •  下單立減11.25
   • 7-10個工作日
   • 購買
   • 01387170
   • TCI#N0528-10G
   • TCI
   • 10G
   • 98.0%(LC&E)
   • 690.00
   • 634.80
   •  下單立減82.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01387171
   • TCI#N0528-25G
   • TCI
   • 25G
   • 98.0%(LC&E)
   • 1250.00
   • 1150.00
   •  下單立減150.00
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 辛酸亞錫    
   • Stannous Octoate
   • CAS號:301-10-0MDL號:MFCD00002676分子式:C16H30O4Sn分子量:405.12
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01057708
   • 46169B
   • Adamas
   • 500g
   • 95%
   • RG
   • 260.00
   • 247.00
   •  下單立減39.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01057707
   • 46169A
   • Adamas
   • 100g
   • 95%
   • RG
   • 80.00
   • 76.00
   •  下單立減12.00
   • 7-10個工作日
   • 購買
   • 01389035
   • TCI#T3149-100G
   • TCI
   • 100G
   • 85.0%(T)
   • 290.00
   • 266.80
   •  下單立減34.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01389036
   • TCI#T3149-500G
   • TCI
   • 500G
   • 85.0%(T)
   • 890.00
   • 818.80
   •  下單立減106.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 二苯甲酮    
   • Benzophenone
   • CAS號:119-61-9MDL號:MFCD00003076分子式:C13H10O分子量:182.22
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01011982
   • 16629B
   • Adamas
   • 100g
   • 99%
   • RG
   • 50.00
   • 47.50
   •  下單立減7.50
   • 現貨
   • 購買
   • 01591197
   • 16629D
   • Adamas
   • 500g
   • 99%
   • RG
   • 105.00
   • 99.75
   •  下單立減15.75
   • 現貨
   • 購買
   • 二氰二胺    
   • Cyanoguanidine
   • CAS號:461-58-5MDL號:MFCD00008066分子式:C2H4N4分子量:84.08
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01204010
   • TCI#C0454-500G
   • TCI
   • 500G
   • 98.0%(T)
   • RG
   • 180.00
   • 165.60
   •  下單立減21.60
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 海藻酸鈣    
   • Alginic Acid Calcium Salt
   • CAS號:9005-35-0MDL號:MFCD00143567分子式:分子量:
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01199093
   • TCI#A0738-25G
   • TCI
   • 25G
   • RG
   • 315.00
   • 289.80
   •  下單立減37.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01199094
   • TCI#A0738-500G
   • TCI
   • 500G
   • RG
   • 1380.00
   • 1269.60
   •  下單立減165.60
   • 1-2個工作日
   • 購買
        共372條記錄 每頁 分8頁顯示 轉到   探索直通車

   上海有機所入口
   朗盛入口

   我的好幫手

   投訴監督 朱群 15021592148
   撸管妹子图