1. <strong id="v1r1l"></strong>
  2. <optgroup id="v1r1l"><i id="v1r1l"></i></optgroup>

   大圖 列表 默認 價格
   • 苯偶酰    
   • Benzil
   • CAS號:134-81-6MDL號:MFCD00003080分子式:C14H10O2分子量:210.23
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01019289
   • 21357A
   • Adamas
   • 100g
   • 99%+
   • RG
   • 60.00
   • 57.00
   •  下單立減9.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01019290
   • 21357B
   • Adamas
   • 500g
   • 99%+
   • RG
   • 165.00
   • 156.75
   •  下單立減24.75
   • 現貨
   • 購買
   • 01200797
   • TCI#B0050-25G
   • TCI
   • 25G
   • 99.0%(GC)
   • RG
   • 140.00
   • 128.80
   •  下單立減16.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01200798
   • TCI#B0050-500G
   • TCI
   • 500G
   • 99.0%(GC)
   • RG
   • 415.00
   • 381.80
   •  下單立減49.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 苯乙酮    
   • Acetophenone
   • CAS號:98-86-2MDL號:MFCD00008724分子式:C8H8O分子量:120.15
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01128338
   • 92261B
   • Adamas
   • 500ml
   • 99%+
   • RG
   • 80.00
   • 76.00
   •  下單立減12.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01198217
   • TCI#A0061-25G
   • TCI
   • 25G
   • 98.5%(GC)
   • RG
   • 81.00
   • 74.52
   •  下單立減9.72
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 硝苯地平    
   • Nifedipine
   • CAS號:21829-25-4MDL號:MFCD00057326分子式:C17H18N2O6分子量:346.33
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01044730
   • 37717C
   • Adamas
   • 100g
   • 98%+
   • RG
   • 199.00
   • 189.05
   •  下單立減29.85
   • 7-10個工作日
   • 購買
   • 01044728
   • 37717A
   • Adamas
   • 5g
   • 98%+
   • RG
   • 50.00
   • 47.50
   •  下單立減7.50
   • 現貨
   • 購買
   • 01044729
   • 37717B
   • Adamas
   • 25g
   • 98%+
   • RG
   • 75.00
   • 71.25
   •  下單立減11.25
   • 7-10個工作日
   • 購買
   • 01387170
   • TCI#N0528-10G
   • TCI
   • 10G
   • 98.0%(LC&E)
   • 690.00
   • 634.80
   •  下單立減82.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01387171
   • TCI#N0528-25G
   • TCI
   • 25G
   • 98.0%(LC&E)
   • 1250.00
   • 1150.00
   •  下單立減150.00
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 二苯甲酮    
   • Benzophenone
   • CAS號:119-61-9MDL號:MFCD00003076分子式:C13H10O分子量:182.22
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01011982
   • 16629B
   • Adamas
   • 100g
   • 99%
   • RG
   • 50.00
   • 47.50
   •  下單立減7.50
   • 現貨
   • 購買
   • 01591197
   • 16629D
   • Adamas
   • 500g
   • 99%
   • RG
   • 105.00
   • 99.75
   •  下單立減15.75
   • 現貨
   • 購買
   • 二氰二胺    
   • Cyanoguanidine
   • CAS號:461-58-5MDL號:MFCD00008066分子式:C2H4N4分子量:84.08
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01204010
   • TCI#C0454-500G
   • TCI
   • 500G
   • 98.0%(T)
   • RG
   • 180.00
   • 165.60
   •  下單立減21.60
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01204009
   • TCI#C0454-25G
   • TCI
   • 25G
   • 98.0%(T)
   • RG
   • 110.00
   • 101.20
   •  下單立減13.20
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 安息香乙醚    
   • Benzoin Ethyl Ether
   • CAS號:574-09-4MDL號:MFCD00009242分子式:C16H16O2分子量:240.30
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01393926
   • TCI#B1019-100G
   • TCI
   • 100G
   • 99.0%(GC)
   • RG
   • 690.00
   • 634.80
   •  下單立減82.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01202000
   • TCI#B1019-25G
   • TCI
   • 25G
   • 99.0%(GC)
   • RG
   • 290.00
   • 266.80
   •  下單立減34.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01202001
   • TCI#B1019-500G
   • TCI
   • 500G
   • 99.0%(GC)
   • RG
   • 1490.00
   • 1370.80
   •  下單立減178.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 安息香甲醚    
   • Benzoin Methyl Ether
   • CAS號:3524-62-7MDL號:MFCD00008492分子式:C15H14O2分子量:226.27
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01201783
   • TCI#B0869-25G
   • TCI
   • 25G
   • 98.0%(GC)
   • RG
   • 460.00
   • 423.20
   •  下單立減55.20
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01201784
   • TCI#B0869-500G
   • TCI
   • 500G
   • 98.0%(GC)
   • RG
   • 3990.00
   • 3670.80
   •  下單立減478.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 偶氮二異戊腈    
   • 2,2-Azodi(2-Methylbutyronitrile)
   • CAS號:13472-08-7MDL號:分子式:C10H16N4分子量:192.26
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01019168
   • 21293B
   • Adamas
   • 100g
   • 98%+
   • RG
   • 195.00
   • 185.25
   •  下單立減29.25
   • 現貨
   • 購買
   • 01271813
   • 21293D
   • Adamas
   • 500g
   • 98%+
   • RG
   • 743.00
   • 705.85
   •  下單立減111.45
   • 現貨
   • 購買
   • 01019167
   • 21293A
   • Adamas
   • 25g
   • 98%+
   • RG
   • 60.00
   • 57.00
   •  下單立減9.00
   • 現貨
   • 購買
   • 偶氮二異丁腈    
   • 2,2-Azobis(2-Methylpropionitrile)
   • CAS號:78-67-1MDL號:分子式:C8H12N4分子量:164.21
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01487626
   • 83477D
   • Adamas
   • 500g
   • 98%+
   • RG
   • 140.00
   • 133.00
   •  下單立減21.00
   • 7-10個工作日
   • 購買
   • 01116475
   • 83477A
   • Adamas
   • 25g
   • 98%+
   • RG
   • 35.00
   • 33.25
   •  下單立減5.25
   • 現貨
   • 購買
   • 01116476
   • 83477B
   • Adamas
   • 100g
   • 98%+
   • RG
   • 50.00
   • 47.50
   •  下單立減7.50
   • 現貨
   • 購買
   • 01397679
   • TCI#A0566-500G
   • TCI
   • 500G
   • 98.0%(N)
   • 390.00
   • 358.80
   •  下單立減46.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 2-乙基蒽醌    
   • 2-Ethylanthraquinone
   • CAS號:84-51-5MDL號:MFCD00001237分子式:C16H12O2分子量:236.27
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01118582
   • 85884A
   • Adamas
   • 25g
   • 98%+
   • RG
   • 54.00
   • 51.30
   •  下單立減8.10
   • 現貨
   • 購買
   • 01118583
   • 85884B
   • Adamas
   • 100g
   • 98%+
   • RG
   • 82.00
   • 77.90
   •  下單立減12.30
   • 現貨
   • 購買
   • 01118584
   • 85884C
   • Adamas
   • 250g
   • 98%+
   • RG
   • 153.00
   • 145.35
   •  下單立減22.95
   • 現貨
   • 購買
   • 01398169
   • TCI#E0063-500G
   • TCI
   • 500G
   • 98.0%(GC)
   • 660.00
   • 607.20
   •  下單立減79.20
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01398168
   • TCI#E0063-25G
   • TCI
   • 25G
   • 98.0%(GC)
   • 120.00
   • 110.40
   •  下單立減14.40
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 過氧化苯甲酰    
   • Benzoyl Peroxide
   • CAS號:94-36-0MDL號:MFCD00003071分子式:C14H10O4分子量:242.23
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01399293
   • TCI#B3152-25G
   • TCI
   • 25G
   • 75.0%(T)
   • 80.00
   • 73.60
   •  下單立減9.60
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 安息香異丙醚    
   • 2-Isopropoxy-2-Phenylacetophenone
   • CAS號:6652-28-4MDL號:MFCD00015025分子式:C17H18O2分子量:254.32
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01201883
   • TCI#B0942-25G
   • TCI
   • 25G
   • 99.0%(GC)
   • RG
   • 380.00
   • 349.60
   •  下單立減45.60
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01201884
   • TCI#B0942-500G
   • TCI
   • 500G
   • 99.0%(GC)
   • RG
   • 1990.00
   • 1830.80
   •  下單立減238.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 三苯基溴化锍    
   • Triphenylsulfonium Bromide
   • CAS號:3353-89-7MDL號:MFCD00428762分子式:C18H15BrS分子量:343.28
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01219238
   • TCI#T1609-100MG
   • TCI
   • 100MG
   • 98.0%(T)
   • RG
   • 390.00
   • 358.80
   •  下單立減46.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01219239
   • TCI#T1609-1G
   • TCI
   • 1G
   • 98.0%(T)
   • RG
   • 1990.00
   • 1830.80
   •  下單立減238.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01219240
   • TCI#T1609-5G
   • TCI
   • 5G
   • 98.0%(T)
   • RG
   • 6700.00
   • 6164.00
   •  下單立減804.00
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 過氧化氫異丙苯    
   • Cumene hydroperoxide
   • CAS號:80-15-9MDL號:MFCD00002129分子式:C9H12O2分子量:152.19
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011001607
   • 84125E
   • Adamas
   • 25g
   • 80%
   • RG
   • 54.00
   • 51.30
   •  下單立減8.10
   • 現貨
   • 購買
   • 011001608
   • 84125F
   • Adamas
   • 100g
   • 80%
   • RG
   • 106.00
   • 100.70
   •  下單立減15.90
   • 現貨
   • 購買
   • 011001609
   • 84125G
   • Adamas
   • 500g
   • 80%
   • RG
   • 313.00
   • 297.35
   •  下單立減46.95
   • 待定
   • 詢價
   • 01397803
   • TCI#C2223-100G
   • TCI
   • 100G
   • 80%,
   • 175.00
   • 161.00
   •  下單立減21.00
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 叔丁基過氧化氫    
   • Tert-Butyl Hydroperoxide
   • CAS號:75-91-2MDL號:MFCD00002130分子式:C4H10O2分子量:90.12
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01112675
   • 81472A
   • Adamas
   • 25g
   • 70% solution in water
   • RG
   • 55.00
   • 52.25
   •  下單立減8.25
   • 現貨
   • 購買
   • 01112676
   • 81472B
   • Adamas
   • 100g
   • 70% solution in water
   • RG
   • 85.00
   • 80.75
   •  下單立減12.75
   • 7-10個工作日
   • 購買
   • 01112677
   • 81472C
   • Adamas
   • 500ml
   • 70% solution in water
   • RG
   • 190.00
   • 180.50
   •  下單立減28.50
   • 現貨
   • 購買
   • 01397253
   • TCI#B3153-100G
   • TCI
   • 100G
   • 70% in Water
   • 245.00
   • 225.40
   •  下單立減29.40
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 安息香異丁基醚    
   • 2-Isobutoxy-2-Phenylacetophenone
   • CAS號:22499-12-3MDL號:MFCD00008933分子式:C18H20O2分子量:268.35
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01201992
   • TCI#B1015-25G
   • TCI
   • 25G
   • 94.0%(GC)
   • RG
   • 230.00
   • 211.60
   •  下單立減27.60
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 01201993
   • TCI#B1015-500G
   • TCI
   • 500G
   • 94.0%(GC)
   • RG
   • 1790.00
   • 1646.80
   •  下單立減214.80
   • 1-2個工作日
   • 購買
   • 2-苯甲酰苯甲酸    
   • 2-Benzoylbenzoic Acid
   • CAS號:85-52-9MDL號:MFCD00002472分子式:C14H10O3分子量:226.23
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01119508
   • 86582C
   • Adamas
   • 250g
   • 98%+
   • RG
   • 398.00
   • 378.10
   •  下單立減59.70
   • 待定
   • 詢價
   • 01119506
   • 86582A
   • Adamas
   • 25g
   • 98%+
   • RG
   • 97.00
   • 92.15
   •  下單立減14.55
   • 7-10個工作日
   • 購買
        共164條記錄 每頁 分4頁顯示 轉到   探索直通車

   上海有機所入口
   朗盛入口

   我的好幫手

   投訴監督 朱群 15021592148
   撸管妹子图